Turais Bhunaidh agus Dúchasach

Sna turais fríd ár dtírdhreach agus fríd dhreach na farraige tá deiseanna le tuiscint a fháil ar chomhthéacs cultúrtha an tsaoil a bhí ann agus a mhair sna háiteanna céanna.

Nochtann Turas | Dúchasach na sraitheanna éagsúla de na gréasáin seo a scríobhadh ar thalamh agus ar uiscebhealaí na hÉireann, a bheir cuireadh duit teacht isteach sa scéal uathúil, beo, dhathúil seo.

Baineann gach Turas le háit ar leith ag am ar leith sa bhliain. Tá lóistíocht ár dturais bunaithe ar an sceideal s’agat agus ar an am a bhfuil tú ar fáil. Le treoir ó threoraithe de chuid na háite, bhéarfar mar bhronntanas duit a gcuid taithí agus a ndearcadh ar an chultúr, rud a fhágfas go mbeidh Turas agat ina mbeidh eispéireas nach ndéanfaidh tú dearmad de.

Cad is Dúchasach?

Ar leibhéal iontach bunúsach, sa gheolaíocht agus sa topagrafaíocht a bhíonn ann mar thoradh – an chré agus patrúin ghluaiseacht an uisce – atá an scéal cúnta faoi gach rud a mhaireann ar a dromchla – cónaí daonna san áireamh.

Léirítear i staidéar ar an ghnáthóg agus i nósanna maireachtála an fhiadhúlra i ngach suíomh a saincharachtar – b’fhéidir gur fríd an bhéaloideas agus an traidisiún a bheir scéalta a bhaineann le speicis áirithe, mar shampla an Rón, chun solais saol níos dathúla de scéalta a thugann níos mó fuinnimh do chiall don áit.

San idirghníomhú d’eachtraí daonna leis an speiceas áirid atá luaite leis an áit, agus a thugann ‘áit chónaithe’ ar an topografaíocht ar na gaobhair, gineadh gréasán saibhir de dhraíocht agus de mhalartú nach bhfaightear in áit ar bith eile, rud a insíonn scéal ón stair le solas a chaitheamh ar an am i láthair.

Ar mhórán dóigheanna is sa Ghaeilge atá an eochair a fheabhsaíonn an tuiscint, nó is i logainmneacha a léirítear a gcruth fisiciúil nó a n-áit i scéal stairiúil a bhaineann le gach áit.

 

Our Tours

Ag Siúl ar an Imeall

Tumadh in Oileán Fiáin

From: €50
Tá Oileán Thoraí (ciallaíonn Toraigh áit a bhfuil beanna arda crochta) suite 14m amach ó chósta Iarthuaisceart na hÉireann agus is seoid dhrámatúil mhiotasach é i stair agus in oidhreacht na hÉireann. Labhraíonn an dream atá ina gcónaí i dToraigh Gaeilge, agus is de phór fada bríomhar iad a théann siar go dtí an seanam.

Book now

Giant’s Causeway

Sea Kayak along the coast!

From: €35
One of the more challenging coasts to navigate by sea, the Causeway Coast kayak tour is ideal for those interested in the geological and natural heritage of this amazing piece of coastline

Book now

Small & Beautiful

Walking the City-scape.

From: €35
No other walking tour offers the perspective that situates place within an indigenous story, comprising legend and epic adventure, wrapping around the everyday and mundane.

Book now